SÖZLÜ ÇEVİRİLER
Ardıl Tercüme Nedir?

Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir kaç cümleden sonra ara vererek tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir.Özel donanım gerektirmediğinden simultane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve daha külfetsiz olduğundan özellikle küçük toplantılar, duruşmalarda verilen ifadeler ve eskort hizmetleri için idealdir.

Ardıl Tercüme Verdiğimiz Temel Konular
- Mihmandarlık ve Refakat Hizmetleri
-İş Toplantıları
-Duruşmalalar
-Verilen İfadeler ve Karakol Sorguları

Simultane Tercüme Nedir?
Katılımcı sayısının yüksek olduğu büyük ölçekli organizasyonlarda bu konuda özel olarak eğitilmiş tercümanlar , özel ses sistemleri ve tercüman odaları kullanılarak verilen eş zamanlı tercüme hizmetidir.Bu hizmet seçeneğinde tercüman tercüme etmek için konuşmacının ara vermesini beklemez, bir yandan dinlerken bir yandan da duyduklarını tercüme ederek dinleyicilere aktarır.Simultane Tercüme Hizmeti Veriğimiz Temele Konular;
-Konsey Toplantıları
-Seminerler
-Konferanslar

YAZILI ÇEVİRİLER
Yeminli Tercüme
Tüm yaygın dillerden Türkçe'ye ve Türkçe'den diğer dillere çevirilecek resmi evrak, diploma, mahkeme kararı ve diğer belgelerimiz yeminli mütercimlerimiz tarafından tercüme edilerek noter ve valilik / kaymakamlık (apostil) tasdikleri yaptırılır.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular
-Sözleşmeler & Anlaşmalar
-İthalat & İhracat Belgeleri
-Yurt Dışı Yazışmaları
-Master/Doktora Tezleri
-Noterlik Evraklar
-Şirket Kuruluş Senetleri
-Kitaplar/Dergiler
-Her türlü metin ve belge tercümesi

Taslak (Günlük) Çeviriler
Teknik İçerik barındırmayan dökümanlardır.Bu tip çeviriler diğer hizmet seçeneklerimize kıyasla daha uygun fiyatlarla tercüme edilerek daha kısa sürelerde teslim edilebilmektedir.

Taslak Çeviri Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular
-Kişisel Yazışmalar
-Günlük Ticari Yazışmalar
-Gazete Kupürleri
-Haber Bültenleri

Branş Çevirileri
Mühendislik, Tıp, Hukuk gibi teknik içerikli metinler ile sektöre özgü terimler içeren ve uzmanlık gerektiren tercümeleriniz branşlaşmış ( sektör tecrübesine sahip ) ve terminoloji eğitimi almış tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

Branş Çeviri Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular

-Bilimsel/Tıbbi Makaleler
-Teknik ve İdare Şartnameler
-Hukuki Belgeler
-İlaç Tescil Belgeleri
-Propektüsler
-TC Kanun Yönetmelik & Mevzuatı
-AB Mevzuatı
-Gümrük Belgeleri

Anadile Çeviri
Yurtdışında yayınlanacak görsel ve yazılı medya ürünleriniz ile dökümanlarınız yurtdışındaki sözleşmeli tercümanlarımız tarafından kendi ana dillerine çevrilir.Firmamızın yurt dışındada çok geniş sözleşmeli tercüman portföyüne sahip olduğundan bu hizmetimizi tüm teknik içerikli metinlerinizin tercümesinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Unutmayın, ideal tercüme tercümanınana diline yapılan tercümedir.

Anadile Çeviri Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular
-Yurt Dışında Yayınlanacak Reklam Metinleri
-Broşürler
-Basın Bildirimleri
-Tez Makale ve Diğer Yazılı Belgelerini için Buradayız...