corporate-03

Anadile Çeviri

Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir kaç cümleden sonra ara vererek tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir.Özel donanım gerektirmediğinden simultane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve daha külfetsiz olduğundan özellikle küçük toplantılar, duruşmalarda verilen ifadeler ve eskort hizmetleri için idealdir.

Ardıl Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular
  • Mihmandarlık ve Refakat Hizmetleri
  • İş Toplantıları
  • Duruşmalar
  • Verilen İfadeler ve Karakol Sorguları
Sistem Translation
Need help?
Hi