Simultane Tercüme

Tüm yaygın dillerden Türkçe’ye ve Türkçe’den diğer dillere çevirilecek resmi evrak, diploma, mahkeme kararı ve diğer belgelerimiz yeminli mütercimlerimiz tarafından tercüme edilerek noter ve valilik / kaymakamlık (apostil) tasdikleri yaptırılır.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Temel Konular
  • Sözleşmeler & Anlaşmalar
  • İthalat & İhracat Belgeleri
  • Yurt Dışı Yazışmaları
  • Master/Doktora Tezleri
  • Noterlik Evraklar
  • Şirket Kuruluş Senetleri
  • Her türlü metin ve belge tercümesi
Sistem Translation
Need help?
Hi